جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :محمدباقر محقق
عنوان اصلی:اسماء و صفات الهی در قرآن فقط
موضوع فارسي:1. خدا - نامها -- جنبه های قرآنی 2. خدا - صفات -- جنبه های قرآنی
ناشر:‏اسلامی ;‏تهران ;1372 ;- ;-
شماره راهنما:الف 331م 42/ 297
رده کنگره:BP 218 5الف27م
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1399/05/051384/05/20‏-11‏-1384/05/202645
1399/05/05 ‏-12‏-1384/05/202646