جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :سیدعلی اکبر حسینی نیشابوری
عنوان اصلی:سلسله سخنرانی های استاد رفیعی
موضوع فارسي:1. رفیعی محمدی،ناصر - وعظ 2. وعظ 3. اسلام - مسائل متفرقه 4. اسلام - تبلیغات 5. روضه خوانی
ناشر:زمینه سازان ظهور امام عصر(عج) باهمکاری صالحان:آثار دانشوران،عصرغیبت ;قم ;1390 ;- ;-
شماره راهنما:س613ح 08/ 297
رده کنگره:BP 10/5 81س7ر
شابک:978-964-2819-70-6
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1398/09/14  27 1397/05/211196
1398/11/13  21 1397/05/211201
   11 1391/01/2618940
   12 1391/01/2618941
   13 1391/01/2618942
1399/04/09  14 1391/01/2618943
   15 1395/03/0521172
   18 1395/09/0621760
 1395/12/15 16 1395/12/1521951
1398/09/081395/12/15 17 1395/12/1521952
12