جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :محسن عباسی ولدی
عنوان اصلی:من دیگر ما
عنوان فرعی:مهارت های تربیت فرزند در دنیای امروز
موضوع فارسي:1. تربیت خانوادگی (اسلام) 2. والدین وکودک (اسلام) 3. کودکان - سرپرستی - جنبه های مذهبی - اسلام 4. بازی های کودکان - جنبه های روانشناسی 5. بازی ها - جنبه های مذهبی - اسلام
ناشر:جامعه الزهرا(س) ;قم ;1392 ; ;
شماره راهنما:م318ع 644/ 297
رده کنگره:BP 253/4 8م2ع
شابک:978-964-2724-43-7
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1399/07/29  14 1393/03/1920254
1399/08/14  11 1393/03/1920255
1399/08/14  12 1393/03/1920256
1399/07/29  13 1393/03/1920257
1399/08/05  15 1395/03/0521166
   21 1396/11/2522782
1399/08/23  22 1396/11/2522783
 1396/11/25 23 1396/11/2522784
   24 1396/11/2522785
   25 1396/11/2522786
12