جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف : حسین غزالی اصفهانی
عنوان اصلی:اصفهان در یک نگاه
موضوع فارسي:3- اصفهان
ناشر:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ; ;- ;- ;-
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
      1395/05/0520000026