جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف : براتعلی حق‌شناس
عنوان اصلی:فنون و مهارتهای تبلیغی در ارایه مفاهیم قرآنی و روایی
موضوع فارسي:1. قرآن - تبلیغات 2. اسلام - تبليغات
ناشر:مرغ سلیمان‏‫ ;اصفهان ;1392 ; ;
شماره راهنما:ف673ح 159/ 297
رده کنگره:BP 11/62 9ف7ح
شابک:978-600-5428-88-9
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1399/07/28  11 1395/03/1621580
1399/07/28  12 1395/03/1621581
   13 1395/03/1621582