جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :عباس قمی
عنوان اصلی:منتهی الامال
موضوع فارسي:1. چهارده معصوم - سرگذشتنامه 2. ائمه اثناعشر - سرگذشتنامه
ناشر:‏هجرت ;‏قم ;1375 ;- ;-
شماره راهنما:م 773ق 95/ 297
رده کنگره:BP 36 8م8ق
شابک:964-5875-05-6
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   41-2 1398/06/264355
 1384/05/23‏-11‏964-5875-05-61384/05/235408
 1384/05/23‏-12‏964-5875-05-61384/05/235409
 1384/08/01‏-21‏964-5875-05-61384/08/019465
 1384/08/01‏-22‏964-5875-05-61384/08/019466
1399/07/171388/04/29‏-5 ‏964-5875-05-61388/04/2914755
1399/08/051387/07/23‏-31‏964-337-377-01387/07/2316461
1399/08/05 ‏-32‏964-5875-05-61387/07/2216462
 1399/04/22 61 1399/04/2224239
   62 1399/04/2224240