جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :بهنام محمدپناه
عنوان اصلی:اسرار تمدن یونان باستان
موضوع فارسي:1. اساطیر یونانی 2. یونان - تمدن 3. یونان - تاریخ
ناشر:سبزان ;تهران ;1386 ; ;
شماره راهنما:الف342م / 938
رده کنگره:DF 77 5الف3م
شابک:978-964-8249-66-8
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1399/05/111398/10/09 1  1398/10/0924079