جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
تهیه کننده:1. جمعی از نویسندگان 2. مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)
عنوان اصلی:دانشنامه حضرت خدیجه(ع)
موضوع فارسي:خدیجه(ع) بنت خویلد، 68-3 قبل از هجرت
ناشر:مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ع) ;قم ;1397 ; ;
شماره راهنما: 9722/ 297
رده کنگره:BP 26/2 2د
شابک:978-600-429-602-1
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1399/08/19  11 1398/10/1223705
   12 1398/10/1223706
   13 1398/10/1223707