جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف : ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌‌
عنوان اصلی: ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ آن‌
بالاي عنوان:م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ 1 (ت‍اری‍خ‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ه‍ض‍ت‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌)
موضوع فارسي:ایران -- تاریخ‏‫ -- انقلاب اسلامی، 1357 -- علل
ناشر:کتاب طوبی، نشر کتاب سیاسی ;تهران ;1368 ; ;
فروست: ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی; 1
شماره راهنما:الف925ع 083/ 955
رده کنگره:DSR 1551 8الف8ع
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/01/1612408