جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :احمد باقری ثانی
عنوان اصلی:مجموعه سوالات چهارگزینه ای ارتودنسی نوین پروفیت 2000
عنوان روی جلد:مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ ارتودنسی نوین
موضوع فارسي:ارت‍دن‍س‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ناشر:شایان نمودار ;تهران ;1381 ; ;
شماره راهنما:م242ب 643/ 617
رده کنگره:RK 522 3م2ب
شابک:964-7526-35-0
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/02/0712599