جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :سید پارسا مهدی نژاد
نویسنده همکار:1. عاطفه احمدوند 2. فاطمه نعمت زاده 3. محمد نوروزیان
عنوان اصلی:مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1396
عنوان روی جلد:مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1396 دوره سی و یکم همراه با پاسخنامه تشریحی
موضوع فارسي:دندانپزشکی - آزمون ها و تمرین ها
ناشر:رویان پژوه ;تهران ;1396 ; ;
شماره راهنما: 60076/ 617
رده کنگره:RK
شابک:978-600-408-353-9
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/02/0712597