جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :آناهیتا دهقانی سلطانی
نویسنده همکار:شیوا توکل دوانی
عنوان اصلی:مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1397
عنوان روی جلد:مجموعه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی 1397 دوره سی و دوم همراه با پاسخنامه تشریحی
موضوع فارسي:1. دندانپزشکی - آزمون ها و تمرین ها 2. پزشکی - آزمون ها و تمرین ها
ناشر:رویان پژوه ;تهران ;1397 ; ;
شماره راهنما:م862د 60076/ 617
رده کنگره:RK 57 3م94د
شابک:978-964-408-478-9
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/02/0712596