جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :محمدمهدی مظاهری
نویسنده همکار:1. اعظم ملایی 2. مجید کافی
عنوان اصلی:جغرافیای سیاسی اروپا
موضوع فارسي:1. جغرافیای سیاسی - اختلاف مرزی - اروپا 2. سیاست و حکومت - مرزها - قرن 20م
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، معاونت پژوهشی ;اصفهان ;1394 ; ;
شماره راهنما:ج639م 12/ 320
رده کنگره:JC 319 7ج6م
شابک:978-964-10-3544-2
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/05/0625966