جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :رخساره بادامی
نویسنده همکار:1. مریم نزاکت الحسینی 2. زهره مشکاتی
ويراستار :سیدمحمدکاظم واعظ موسوی
عنوان اصلی:اکتساب مهارت در ورزش
موضوع فارسي:تربیت بدنی - راهنمای آموزشی - مهارت های حرکتی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، معاونت پژوهشی ;اصفهان ;1395 ; ;
شماره راهنما:الف146ب 707/ 613
رده کنگره:GV 361 7الف2ب
شابک:978-964-10-4267-9
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/05/0625967