جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :محمداحمد جادالمولی
مترجم :مصطفی زمانی
ويراستار :محمد نوروزی
عنوان اصلی:قصه های قرآن به انضمام اطلس تاریخ انبیا ورسل
عنوان به انگليسي:ص . ع . به انگلیسیM.A. Diad al mowla ete: Quranic stories:
عنوان به زبان اصلی:عنوان اصلی : قصص القرآن
موضوع فارسي:1. قرآن - قصه ها 2. پیامبران - سرگذشتنامه 3. پیامبران - نسبنامه 4. قرآن - نامهای تاریخی
ناشر:‏پژواک اندیشه ;‏قم ;1379 ;- ;-
شماره راهنما:ق 126ج 156/ 297
رده کنگره:BP 88 6041ق
شابک:964-91808-3-4
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
 1384/05/17‏-2 ‏964-91808-3-41384/05/179454
 1384/07/23‏-1 ‏964-470-061-91384/07/2311071