جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :ناصر مکارم شیرازی
عنوان اصلی:پیام امام امیرالمومنین (ع) : شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه
موضوع فارسي:1. علی بن ابی طالب ع ،امام اول ،23 قبل از هجرت - 40ق - .نهج البلاغه -- نقد و تفسیر 2. علی بن ابی طالب ع ،امام اول ،23 قبل از هجرت - 40ق - .خطبه ها 3. علی بن ابی طالب ع ،امام اول ،23 قبل از هجرت - 40ق - نهج البلاغه .شرح
ناشر:‏دار الکتب الاسلامیه ;‏تهران ;1375 ;- ;-
شماره راهنما:پ 732م 9515/ 297
رده کنگره:BP 38/02 7م
شابک:964-440-051-8
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1397/12/121384/05/2412‏964-440-051-81384/05/2410386
 1384/05/2413‏964-440-051-81384/05/2410391
 1384/05/2411‏964-440-051-81384/05/2410403
1398/08/02 ‏-14‏964-440-051-81384/05/2414241
  ‏-15‏964-440-051-81384/05/2414242
1399/01/15 ‏-16‏964-440-051-81384/05/2414243
  ‏-17‏964-440-051-81386/11/1616157
  ‏-18‏964-440-051-81386/11/1616158
  ‏-19‏964-440-051-81388/12/2217587
  -112978-964-533-04411392/12/1519768
12