جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :اصغر منتظرالقائم
عنوان اصلی: بزمگاه دلبران : تاریخچه گلستان شهدای اصفهان
موضوع فارسي:جنگ ایران و عراق، 1359 -1367-- اصفهان-- شهیدان.
ناشر:کانون پژوهش ;اصفهان ;1383 ; ;
شماره راهنما:ب783م 943/ 955
رده کنگره:DSR 1625 4ب8م
شابک:964-6017-67-3
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1403/01/1430772