جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :اسدالله محمدی نیا
عنوان اصلی:شکار جوانان : داستان های عبرت انگیز برای دختران و خانواده ها
موضوع فارسي:1. جوانان - مسایل اجتماعی و اخلاقی 2. جوانان و اسلام 3. زناشویی اسلام - داستان 4. امور جنسی - جوانان -- اخلاق
ناشر:‏سبط اکبر ع ;‏قم ;1381 ;- ;-
شماره راهنما:ش 357م 36/ 297
رده کنگره:BP 189/4 8ش3م
شابک:964-7936-09-5
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1399/08/131384/04/09‏-1 ‏964-7936-09-51384/04/0914387
 1391/09/28 12964-7936-13-31391/09/2819197
1399/08/131391/09/28 13964-7936-14-11391/09/2819198