جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :محمدتقی خلجی
عنوان اصلی:اسرار خاموشان شرح صحیفه سجادیه[ علی بن حسین]
موضوع فارسي:علی بن حسین ع ،امام چهارم ،38 - 94ق .صحیفه سجادیه -- نقد و تفسیر
ناشر:‏پرتو خورشید ;‏قم ;1383 ;- ;-
شماره راهنما:الف 669خ 772/ 297
رده کنگره:BP 267/1 3042223ص8ع
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1399/07/21 ‏-11‏-1384/08/2514681