جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی
تدوينگر:عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
عنوان اصلی:ترجمه فارسی تفسیرصافی
عنوان قراردادی:الصافی فی تفسیر القرآن. فارسی
موضوع فارسي:تفاسیر شیعه - قرن 11ق
ناشر:‏نشرنوید اسلام ;‏قم ;1386 ;- ;-
شماره راهنما:ت 975ف 1726/ 297
رده کنگره:BP 97 2ص9ف
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1399/08/27 ‏-11‏-1386/11/1616106
  ‏-12‏-1386/11/1616107
  ‏-13‏-1386/11/1616108
1399/08/14 ‏-14‏-1386/11/1616109
  ‏-15‏-1386/11/1616110
  ‏-16‏-1386/11/1616111